Projekt systemowy "Czas na aktywność w mieście Rzeszów"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Projekt 2013Realizator projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów
Tel. (017) 853-57-53, 853-39-27,
fax 853-57-53 wew. 35

Adres e-mail:
sekretariat@mopsrzeszow.pl

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skubisza 4
35-207 Rzeszów
(017) 86-302-53, 86-369-33, 86-301-55

 

MAPA


Cel projektu


Grupy docelowe


Instrumenty aktywnej integracji


Zespół Projektowy


Doradca ds. osób niepełnosprawnych


Kontakt


Galeria


ArchiwumLINKI